Temperatura
21.5°C      
Temperatura Info
Còmode, sense preocupacions, gaudeix de les condicions confortables.
     Humitat Relativa
46%   
Humitat Relativa Info
Còmode sense preocupacions.
       Sensació real
20.9°C -0.6° 
Sensació real Info
Còmode, sense preocupacions, gaudeix de les condicions confortables.
v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version